To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
PanSamochodzik.net.pl
Forum poświęcone twórczości Zbigniewa Nienackiego

Pan Samochodzik i templariusze - Gdzie naprawdę ukryto skarby Templariuszy?

Szara Sowa - 2020-09-09, 08:24

Veilleur, a czy Ty wiesz dlaczego na naszym forum rozmawiamy o skarbie Tempalriuszy? :)

-----

Veilleur, do you know why on our forum we are talking about the Tempalrian treasure? :)

John Dee - 2020-09-09, 18:38

Meanwhile, while reading a little in Alfred Weysen’s “L'île des veilleurs”, a copy which I have found online, I stumbled upon what seems to be the original inscription written by Jerzy “Georges” Maracolla - in Polish.Alfred Weysen‘s has translated it as follows: «Dans les constructions souterraines du vieux château de Val-de-Croix se trouve le Trésor de l'Ordre des Templiers. Va et cherche. Le Saint et Vérité te montreront la voie. »

Translated back in Polish word-for-word, his text would read:

“W podziemiach (konstrukcjach podziemnych) starego zamku (de - ,stojącego w´) Val-de-Croix znajduje się skarb Zakonu Templariuszy. Idź i szukaj. Święty i Prawda wskażą ci drogę.”

So, what do we, Poles, think about it? A job well done - or maybe something got lost in translation, a detail, a nuance? ;-)Czytając trochę w „L'île des veilleurs” Alfreda Weysena, kopii, którą znalazłem w sieci, natknąłem się na coś, co wydaje się być oryginalnym polskim tekstem Jerzego „Georgesa” Maracolli. Alfred Weysen przetłumaczył go następująco: „Dans les constructions souterraines du vieux château de Val-de-Croix se trouve le Trésor de l'Ordre des Templiers. Va et cherche. Le Saint et Vérité te montreront la voie. »

Po polsku słowo w słowo brzmiałby to tak:

“W podziemiach (konstrukcjach podziemnych) starego zamku (de - ,stojącego w´) Val-de-Croix znajduje się skarb Zakonu Templariuszy. Idź i szukaj. Święty i Prawda wskażą ci drogę.”

I? Co my, Polacy, o tym myślimy? Dobra robota - czy też zgubił się w tłumaczeniu jakiś szczegół, niuans?

veilleur - 2020-09-10, 16:26

Z24 napisał/a:
I’m not quite sure what you mean. There are such sources, but for earlier times: in 1821, all Masonic Lodges in the Russian Empire and the Kingdom of Poland were dissolved by an order of Tsar Alexander I.

Nie jestem zupełnie pewien co masz na myśli. Istnieją takie źródła, ale dla czasów wcześniejszych: w 1821 r. wszystkie loże masońskie w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim zostały rozwiązane ukazem cara Aleksandra I.


EN: Thank you Z24! This is important information that I was not aware of. Weysen is affirmative, however, that at least Jerzy’s father, Leon Krystian, was a member of some sort of Masonic-like society in Irkutsk around 1915, presumably following in the footsteps of his own father, Jan Marcolla, at least after 1866, the earliest possible date at which Jan was exiled to Siberia. I just don’t know how to verify this information, if lodges were clandestine or abolished entirely.

PL: Dziękuję Z24! To ważna informacja, której nie byłem świadomy. Weysen twierdzi jednak, że przynajmniej ojciec Jerry'ego, Leon Krystian, był członkiem jakiegoś masońskiego społeczeństwa w Irkucku około 1915 r., Prawdopodobnie podążając śladami własnego ojca, Jana Marcolli, przynajmniej po 1866 r. najwcześniejszej możliwej daty zesłania na Syberię. Po prostu nie wiem, jak zweryfikować te informacje, jeśli loże były tajne lub całkowicie zniesione.

Szara Sowa napisał/a:
Veilleur, a czy Ty wiesz dlaczego na naszym forum rozmawiamy o skarbie Tempalriuszy? :)

Veilleur, do you know why on our forum we are talking about the Tempalrian treasure? :)


EN: Fair question, Szara Sowa! I didn’t really pay attention to the forum itself initially, but I since Googled its name and found that Pan Samochodzik i templariusze was a book published in 1966 by Polish writer Zbigniew Nienacki, and that the main protagonist discovers treasures as well as protects them from thieves. Am I on the right track? Even without the Saint and the Truth, or the holy truth, or the holy word to show me the way? :)

PL: Uczciwe pytanie, Szara Sowa! Początkowo nie zwracałem uwagi na samo forum, ale odkąd wygooglowałem jego nazwę i stwierdziłem, że Pan Samochodzik i templariusze to książka wydana w 1966 roku przez polskiego pisarza Zbigniewa Nienackiego, a główny bohater odkrywa skarby i chroni je przed złodziejami. Czy jestem na dobrej drodze? Nawet bez świętego i prawdy, czy świętej prawdy, czy świętego słowa wskazującego mi drogę? :)

John Dee napisał/a:
, what do we, Poles, think about it? A job well done - or maybe something got lost in translation, a detail, a nuance?
I? Co my, Polacy, o tym myślimy? Dobra robota - czy też zgubił się w tłumaczeniu jakiś szczegół, niuans?


EN: This is the important question!
PL: To jest ważne pytanie!

Szara Sowa - 2020-09-10, 19:56

veilleur napisał/a:
EN: Fair question, Szara Sowa! I didn’t really pay attention to the forum itself initially, but I since Googled its name and found that Pan Samochodzik i templariusze was a book published in 1966 by Polish writer Zbigniew Nienacki, and that the main protagonist discovers treasures as well as protects them from thieves. Am I on the right track? Even without the Saint and the Truth, or the holy truth, or the holy word to show me the way? :)

PL: Uczciwe pytanie, Szara Sowa! Początkowo nie zwracałem uwagi na samo forum, ale odkąd wygooglowałem jego nazwę i stwierdziłem, że Pan Samochodzik i templariusze to książka wydana w 1966 roku przez polskiego pisarza Zbigniewa Nienackiego, a główny bohater odkrywa skarby i chroni je przed złodziejami. Czy jestem na dobrej drodze? Nawet bez świętego i prawdy, czy świętej prawdy, czy świętego słowa wskazującego mi drogę?Yes, Mr. Samochodzik is the main character of a series of over a dozen historical and adventure books, and in the novel Mr. Samochodzik and the Templars he discovers a part of the Templar treasure - in Poland!

--

Tak, Pan Samochodzik to główny bohater serii kilkunastu książek historyczno-przygodowych, a w powieści "Pan Samochodzik i templariusze" odkrywa część skarbu Templariuszy - w Polsce! :)

Z24 - 2020-09-10, 23:03

veilleur napisał/a:

Z24 napisał/a:
I’m not quite sure what you mean. There are such sources, but for earlier times: in 1821, all Masonic Lodges in the Russian Empire and the Kingdom of Poland were dissolved by an order of Tsar Alexander I.

Nie jestem zupełnie pewien co masz na myśli. Istnieją takie źródła, ale dla czasów wcześniejszych: w 1821 r. wszystkie loże masońskie w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim zostały rozwiązane ukazem cara Aleksandra I.


EN: Thank you Z24! This is important information that I was not aware of. Weysen is affirmative, however, that at least Jerzy’s father, Leon Krystian, was a member of some sort of Masonic-like society in Irkutsk around 1915, presumably following in the footsteps of his own father, Jan Marcolla, at least after 1866, the earliest possible date at which Jan was exiled to Siberia. I just don’t know how to verify this information, if lodges were clandestine or abolished entirely.

PL: Dziękuję Z24! To ważna informacja, której nie byłem świadomy. Weysen twierdzi jednak, że przynajmniej ojciec Jerry'ego, Leon Krystian, był członkiem jakiegoś masońskiego społeczeństwa w Irkucku około 1915 r., Prawdopodobnie podążając śladami własnego ojca, Jana Marcolli, przynajmniej po 1866 r. najwcześniejszej możliwej daty zesłania na Syberię. Po prostu nie wiem, jak zweryfikować te informacje, jeśli loże były tajne lub całkowicie zniesione.


There was probably some underground Masonic movement in Russia. There is a work by our greatest contemporary freemason historian Ludwik Hass on this subject:

Ludwik Hass "Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822–1921", Wyd. Bellona, Warszawa 1996, 1998, ss. 299. Seria: Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1921. T. 1. ​ISBN 83-85408-35-5​, ​ISBN 83-11-08569-2​

("Russiian Freemasonry in the underground" - Sieries "Logde and politics. Russian Freemasonry 1822-1921 vol. 1)

It was only yesterday that I found out about this book.

Prawdopodobnie istniał jakiś podziemny ruch masoński w Rosji. Jest taka praca naszego największego współczesnego historyka masonerii Ludwika Hassa...

Dopiero wczoraj dowiedziałem się o tej książce.

His primary work on these topics is:

Ludwik Hass: "Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku", Wyd. Ossolineum, Wrocław 1982, ss. 572. ​ISBN 83-04-01195-6​

("Freemasonry in Central and Eastern Europe in the 18th and 19th centuries")

Jego podstawowa praca na te tematy to...

I will write about this note by Jerzy Marcolla, but not today.

Jeszcze napiszę o tej notatce Jerzego Marcolli, ale nie dziś.

John Dee - 2020-09-11, 21:33

veilleur napisał/a:
EN: This is the important question! PL: To jest ważne pytanie!
We're looking into it. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group